ปฎิทินกิจกรรม
เดือนที่แล้ว กันยายน 2023 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

อัลบั้มรูปภาพ
กิจกรรม

ประวัติโรงเรียน

"โรงเรียนอนุบาลดรุณา" ตั้งอยู่ในเขตพญาไท เป็นโรงเรียนเอกชน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

จัดตั้งโดยคณะผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์การจัดการศึกษามากกว่า 20 ปี


โรงเรียนอนุบาลดรุณาจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2513 เดิมใช้ชื่อโรงเรียนว่า

“โรงเรียนสิทธิปัญญาคาร แผนกอนุบาล” มีอักษรย่อ คือ “ส.ช.อ.”

เปิดรับนักเรียน 2 ชั้นเรียน คือ ชั้นอนุบาล 1 และ ชั้นอนุบาล 2 โดยแบ่งการเรียนเป็น 3 ภาคเรียน คือ

ภาคต้น       ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม   ถึง   21  สิงหาคม
ภาคกลาง    ตั้งแต่วันที่ 1   กันยายน      ถึง  30  พฤศจิกายน
ภาคปลาย   ตั้งแต่วันที่ 12  ธันวาคม      ถึง  15  มีนาคม

โดยมี นางเจิมจิตร ดวงตา เป็นเจ้าของกิจการ ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนสิทธิปัญญาคาร แผนกอนุบาล”

เป็น “โรงเรียนอนุบาลดรุณา” และใช้อักษรย่อว่า “อ.ด.ร.”

มีผู้อำนวยการ คือ นายสมศักดิ์ ยงวรรณกร

ในช่วงนี้มีการปรับเพิ่มชั้นเรียนเป็น 4 ชั้นเรียน คือ

ชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล1 ชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล3 โดยแบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียน คือ

ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม    ถึง   30  กันยายน
ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1   พฤศจิกายน   ถึง   1   มีนาคม

และในปี พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนผู้อำนวยการเป็น นายก้าวไกล ยงวรรณกร

โดยมี นางสาวหริสา ยงวรรณกร เป็นผู้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จนถึงปัจจุบัน