ปฎิทินกิจกรรม
เดือนที่แล้ว พฤษภาคม 2023 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

อัลบั้มรูปภาพ
กิจกรรม

สื่อการเรียนรู้

โรงเรียนอนุบาลได้ให้ความสำคัญกับสื่อการเรียนรู้ เพราะสื่อในการเรียนการสอน ถือว่าเป็นตัวกลางในการนำความรู้จากผู้สอนถึงเด็ก ซึ่งช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ เพราะ ถือว่าเป็นรูปธรรมที่เด็กเข้าใจง่าย เรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว ทำให้เกิดการเรียนรู้ และค้นพบด้วยตนเอง จึงได้มีการจัดทำสื่อ ประกอบกิจกรรม ในแต่ละห้องแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดังนี้

1. ห้องวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์แสนกล ซึ่งภายในห้องจะจัดเป็น มุมต่างๆ เช่น

-มุมขายของ แลกเปลี่ยนเงิน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของตัวเลข และการบวก ลบ
-มุมบทบาทสมมุติ ให้นักเรียนได้มีจินตนาการและสามารถจำลองเหตุการณ์บนพื้นฐานของความจริง
-มุมคุณหมอที่รัก ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกาย และอวัยวะภายในร่างกาย รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในด้านการแพทย์ต่างๆ
-มุมโลกและดวงดาว
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก และการเกิดของดวงดาว
-มุมไฟฟ้า ให้นักเรียนได้ศึกษาถึงการเกิดไฟฟ้า และแสงสว่างกับเครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้ตัว ในชีวิตประจำวันของนักเรียน เป็นต้น


2. ห้องดนตรีและกิจกรรมนันทนาการ จะเน้นในเรื่องของความบันเทิง ขัดเกลาจิตใจนักเรียนให้อ่อนโยน และก่อให้เกิดความสดใสในตัวนักเรียน ซึ่งภายในห้อง จะมีเครื่องดนตรีไทยให้นักเรียนได้ศึกษา และมีสื่อทางด้านวีดีทัศน์เพื่อความบันเทิง

3. ห้องจริยธรรมนำใจ จะฝึกนักเรียนให้เป็นเด็กดี มีมารยาทดี และรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่น และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

4. ห้องภาษาแสนสนุก จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาทางด้านภาษา ให้นักเรียนสนุกสนานไปกับนิทาน และกิจกรรมต่างๆ เช่น เพลงตัวอักษร เกมบัตรคำ และตัวต่อต่างๆ